Kellék
filozófiai folyóirat

    folyóiratok   » Kellék
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  összes lapszám » 4-5. szám, 1996 (Diotima Munkafüzetek) »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 

DIOTIMA-KRÓNIKA

 

A Diotima Baráti Társaság 1995 november 15.-én tartotta évi, rendes közgyűlését. A közgyűlés elnökségi beszámolóval indult. Elhangzott az 1994-95-ös köri tevékenység értékelése, a Kellék folyóirat évi jelentése, valamint a Társaság anyagi helyzetéről szóló beszámoló. Ezután került sor az új vezetőség tagjainak megválasztására. Az új felállás: Egyed Péter elnök, Veres Zoltán alelnök, Balogh Brigitta titkár, Thamó Enikő pénztáros.

A közgyűlés határozata értelmében a DiBaT-tagság kritériuma az 1995-96-os egyetemi évtől kezdődően havi 500 lejes tagdíj befizetése; a közgyűlés létrehozta továbbá a menedzseri funkciót, melynek betöltésére a Társaság pályázatot írt ki. Az alkalmazandó menedzser feladatköre: kapcsolattartás, belső információs hálózat kiépítése, képviselet a médiában, konferenciaszervezés.

Az 1995-96-os egyetemi évtől kezdődően a DiBaT köri tevékenysége megszűnt, mivel eddigi formájában életképtelennek bizonyult. Helyette a Társaság a filozófia szak érdekvédelmi szervezeteként működik, olyan értelemben, hogy fő tevékenységi területe pályázatok kiírása és konferenciák szervezése, valamint kapcsolatok létesítése, illetve fenntartása más, kül- és belföldi egyetemekkel. A jövőben a tervek szerint sor kerül egy, a Kellék köré szerveződő rendezvényre, és remélhetőleg be fog indulni a work-shop tevékenység is, melynek keretén belül lehetőség nyílna arra, hogy felsőbb éves diákok különböző témákban kiselőadásokat tartsanak – a végzősök például államvizsgadolgozatuk témájában.

1995 decemberében a DiBaT az Éneklő Borz és Barátai Mikulás fesztivál keretében rendezvényeket tartott („Diotima – kávéház”): december 6-án dr. Szegő Katalin tartott előadást a Heltai Alapítvány pinceklubjában Szövegszeretet és szemléletváltás címmel, 7-én pedig Veres Zoltán A filozófia hűtlensége címmel.

Ugyancsak a Heltai Alapítvány klubjában került sor – a DiBaT és a Heltai Alapítvány szervezésében – december 15-én dr. Szegő Katalin Reneszánsz gondolkodók című kötetének bemutatójára. A rendezvényen Tonk Márton ötödéves filozófia szakos hallgató mutatta be a (társ-) szerző eddigi pályáját, majd Veres Zoltán, szintén ötödéves filozófia szakos hallgató szólt néhány szót magáról az antológiáról. A közóhajnak engedve Szegő Katalin is felszólalt pár mondat erejéig, végezetül pedig a Polis kiadó részéről Dávid Gyula igazgató beszélt a kiadóról és annak további terveiről.

1996 márciusa folyamán Veres Zoltán lemondott a DiBaT alelnöki tisztségéről. Az alelnöki feladatokat azóta alelnöki ügyvezető testület látja el. A DiBat közben kiírt egy Bibó István-, illetve egy Böhm Károly-pályázatot, a május 1011-én megrendezendő Bibó-konferencia (Bibó István és a legitimitás kérdései Kelet-Európában), valamint az október 17-én kezdődő Böhm Károly értékvilága című konferencia alkalmából.

 
 
kapcsolódók
» a Kellék honlapja
» impresszum 1994-2004
 
további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék