Kellék
filozófiai folyóirat

    folyóiratok   » Kellék
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  összes lapszám » 2. szám, 1995 (Diotima Munkafüzetek) »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 

MEGJELENT:

 

1. Rahner, Karl: Isten: rejtelem. Öt tanulmány (Egyházfórum Alapítvány)

2. Küng, Hans: Világvallások etikája (Egyházfórum Alapítvány)

3. Rahner, Karl: Az egyház szerkezetváltozása (Egyházfórum Alapítvány)

4.Spengler, Oswald: A nyugat alkonya I-II. (Európa Könyvkiadó)

5.  A politikai filozófia története. Szerk.: Leo Strauss és Joseph Cropsey (Európa Könyvkiadó)

6.  Lévi-Strauss, Claude: Szomorú trópusok (Európa Könyvkiadó)

7.  Ferry, Luc: Új rend: az ökológia (Európa Könyvkiadó – Mérleg sorozat)

8.  Zamarovsky, Vojtech: Istenek és hősök a görög-római mondavilágban. A-Z. (Háttér Kiadó)

9.  Szimonidész Lajos: A világ vallásai (Háttér Kiadó)

10. Croiset, Maurice: A görög kultúra (Holnap Kiadó)

11. Rorty, Richárd: Esetlegesség, irónia és szolidaritás (Jelenkor Kiadó)

12. Hamvas Béla: Arkhai és más elbeszélések (Medio Kiadó)

13. Atkinson: Bevezetés a pszichológiába (Osiris-Századvég Kiadó)

14. Eliade, Mircea: Vallástörténet I. (Osiris-Századvég Kiadó)

15. Kierkegaard, Sören: Vagy-vagy I-II. (Osiris-Századvég Kiadó)

16. Koestler, Arthur: A jógi és a komisszár (Osiris-Századvég Kiadó)

17. Hegedűs Géza: Az európai gondolkodás évezredei (Trezor Kiadó)

18. Nyíri János Kristóf: A hagyomány filozófiája (T-Twins Kiadó)

19. Aquinói Sz. Tamás: Summa theologiae – A teológia foglalata 1/1. (Telosz Kiadó)

20.Platón: Az állam (Gondolat Kiadó)

21.Fromm, Erich: A szeretet művészete (Háttér Kiadó)

22. Nietzsche, Friedrich: Az értékek átértékelése (Holnap Kiadó)

23.Orbán Jolán: Derrida írás fordulata (Jelenkor Kiadó)

24. András Sándor: Heidegger (Osiris-Századvég Kiadó)

25. Gadamer, Hans Georg: A szép aktualitása (T-Twins Kiadó)

26. Avineri, Shlomo: A modern cionizmus születése (Századvég Kiadó)

27. Bíró Yvette: A hetedik művészet (Századvég Kiadó)

28. Nietzsche, Friedrich: A történelem hasznáról és káráról (Akadémiai Kiadó)

29. Finley, Moses I.: Politika az ókorban (Európa Kiadó)

30. Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata (Scholastica)

31. Nemes Lívia: Alkotó és alkotás. Pszichoanalitikus esszék (T-Twins Kiadó)

32. Karácsony András: Bevezetés a tudásszociológiába (Osiris-Századvég Kiadó)

33 .Bíró Gáspár: Az identitásválasztás szabadsága (Osiris-Századvég Kiadó)

34. Furet, François: Gondoljuk újra a francia forradalmat (Tanulmány, Pécs)

35. Manent, Pierre: A liberális gondolat története (Tanulmány, Pécs)

36. Llull, Ramon: A szeretet filozófiájának fája (Déri B., Z.)

37. Steiner, Rudolf: A szellemtudomány körvonalai (Genius Kiadó)

38. Adler, Alfréd: Életünk jelentése (Kossuth Kiadó)

39. Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Rejtjelek (Kossuth Kiadó)

40. Miskolczy Ambrus: Lélek és titok (Közép-Európai Intézet – Kortárs Kiadó)

41. Aron, Raymond: Tanulmány a szabadságjogokról (Raymond Aron Társaság, Pécs)

42. Castelló, Elena Romero – Kapón, Uriel Marcías: A zsidók és Európa (Corvina Kiadó)

43. Belohradsky, Václav: A kapitalizmus és a polgári erény (Kalligram Kiadó)

44. Borsos Béla: Az élet kereke (Liget Műhely Alapítvány, Liget Könyvek)

45. Steiner, Rudolf: A világ, a föld és az ember (Genius Kiadó)

46. Sztojcsev, Szvetoszláv: Gondolkodó lét (Tevan Kiadó)

47. Drury, Nevill: A miszticizmus és az ezoterikus tanok lexikona (Ferenczy Kiadó)

48. Kaposi Márton: Intuíció és költészet. Benedetto Croce esztétikája (Nemzeti Tankönyv Kiadó)

49. Petőfi S. János: A jelentés értelmezéséről és vizsgálatáról (Magyar Műhely Baráti Kör füzetek)

50. Konfuciusz: Beszélgetések és mondások (Szelle és Tsai. Könyvkiadó)

51. Brague, Rémi: Európa, a római modell (Bencés Kiadó)

 
 
kapcsolódók
» a Kellék honlapja
» impresszum 1994-2004
 
további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék