Kellék
filozófiai folyóirat

    folyóiratok   » Kellék
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  összes lapszám » 21. szám, 2002 (Isten arca és/vagy a szentség megnyilvánulása a zsidó és a keresztény hagyományban) »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 

E számunk szerzői:

 

Bendl Vera – az ELTE Bölcsészettudományi Karán negyedéves filozófia és elsőéves összehasonlító irodalomtörténet szakos hallgató, a Széchenyi István Szakkollégium tagja. 2001-ben II. helyezést ért el az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójának Filozófia I. alszekciójában a Prófécia és apokaliptika különbsége Martin Buber és Jacob Taubes két írása alapján című dolgozattal. Idén részt vett a Szegeden az „Idő és időszerűség” címmel megrendezett Országos Hallgatói Konferencián az Izráel időfelfogásának jelentősége a történelemfilozófia kialakulása szempontjából (Gerhard von Rad és Karl Löwith alapján) című előadással.

Bruncsák István – 1971, Nagyvárad. Római katolikus pap, plébános. Filozófiai és teológiai tanulmányait Gyulafehérvárott (1990–1992), illetve Rómában a Pápai Gergely Egyetemen (1992–2000) végezte, amelynek filozófiai szakán 1997-ben licenciátust szerzett. Jelenleg ugyanott doktorandus.

Gáspár Csaba László – teológiai és filozófiai tanulmányait Budapesten, Liechtensteinben és Bécsben végezte. Jelenleg a ME BTK Filozófiatörténet Tanszékének oktatója. Fő kutatási területe a vallásfilozófia. Filozófiai-teológiai tanulmányai Isten és a »semmi« címmel jelentek meg (Harmat Kiadó Bp., 2000).

Petres László – 1975-ben született Újtusnádon. A BBTE filozófia szakán végzett 1998-ban, majd ugyanott elvégezte a francia fenomenológia mesterképzőt is. Jelenleg kiadói szerkesztő és középiskolai tanár Csíkszeredában.

Rigán Lóránd – 1980-ban született Nagybányán. Jelenleg a Babeş–Bolyai Tudományegyetem filozófia, illetve klasszikafilológia szakos hallgatója.

Veress Károly 1953-ban született Szovátán. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szerzett filozófia szakos oklevelet 1976-ban. A filozófiai tudományok doktora. Jelenleg egyetemi docens a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szisztematikus Filozófia Tanszékén, valamint a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Filozófia Tanszékén. Az Erdélyi Múzeum c. folyóirat szerkesztőségének tagja, több filozófiai tárgyú kötet szerkesztője. Számos tanulmányt, esszét, recenziót, cikket közölt romániai és magyarországi lapokban, folyóiratokban, konferenciakötetekben. Egyetemi jegyzetek szerzője. Nagyobb tanulmányai: A tényprobléma és megközelítései (1989); Egy kisebbségi létparadoxon értelmezési szintjei (2002). Könyvei: Paradox (tudat)állapotok (1996); A nemzedékváltás szerepe a kultúrában (1999); Filozófiai szemiotika (1999); Kisebbségi létproblémák (2000).

 
 
kapcsolódók
» a Kellék honlapja
» impresszum 1994-2004
 
további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék