Kellék
filozófiai folyóirat

    folyóiratok   » Kellék
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  összes lapszám » 17. szám, 2001 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 
E számunk szerzői:

E számunk szerzői:

Boros Gábor – 1959, Tata. Filozófiából, illetve magyar nyelv  és irodalomból szerzett előadói diplomát az ELTÉ-n. Egyetemi  docens az ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszékén,  valamint a SZTE Filozófia Tanszékén.

Johann Gottlicb Fichte – 1762–1814. A klasszikus német  idealizmus egyik meghatározó filozófusa. Fő művei:  Wissenschaftslehre (Tudománytan) [1794]; Das System der  Sittenlehre (Az erkölcstan rendszere) [1798]; Die Bestimmung des  Menschen (Az ember rendeltetése) [1800]; Der geschlossene  Handelsstaat (A zárt kereskedelmi állam) [1800]; Die Grundzüge  des gegenwärtigen Zeitalters (A jelenkor alapvonásai) [1806];  Reden an die deutsche Nation (Beszédek a német nemzethez)  [1808].

Elie Kedourie – 1926, Bagdad – 1992, Washington. A poli­tikatudomány előadótanára a Londoni Egyetemen, a Brit  Akadémia tagja, eszmetörténész. Eredeti kutatási területe a KözépKelet története a 19. század második felében; nagy hatású mun­ kákat írt a nacionalizmus európai, illetve az európai-keresztény  kultúrkörön kívüli alakulásáról. Eszmetörténészként a nacionaliz­ mus ideológiájának filozófiatörténeti gyökereit is vizsgálta,  elsőként tárgyalta Kant jelentőségét a nacionalista ideológiák  kialakulásában. A Middle Eastern Studies című folyóirat  szerkesztője; fő művei: Nationalism (1960), Nationalism in Asia  and Africa (1970).

Will Kymlicka – a kortárs politikatudomány meghatározó  alakja. Fő művei: Liberalism, Community and Culture (1989);  Contemporary Political Philosophy (1990); Multicultural  Citizenship (1995); Finding Our Way: Rethinking Ethnocultural  Relations in Canada (1998); Politics in the Vernacular:  Nationalism, Multiculturalism and Citizenship (2000). Jelenleg a  Queen’s University (Kanada) oktatója, valamint a budapesti  Central European University Nacionalizmus programjának ven­ dégtanára.

Mester Béla – 1962, Tokajhegyalja. A BBTE magyar iroda­ lomtudományi és az ELTE politikafilozófiai doktorandusa. Könyv­ táros és magyar szakos diplomát szerzett a nyíregyházi főiskolán,  majd az ELTE filozófia szakát is elvégezte. Ugyanitt 1996-ban  megvédte egyetemi doktori értekezését Bretter György filozófiájá­ ról. Néhány éves könyvtárosi, oktatási szakértői munka mellett  leghosszabb időt a nyíregyházi főiskola oktatójaként töltötte. Je­ lenleg az MTA Filozófiai Kutatóintézetének munkatársa.

Christine Strachle – a McGill University (Kanada, Montreal)  Politikatudományi Karának oktatója.

Yael Tamir – a Tel Aviv University (Izrael) Filozófia Karának  előadótanára. A Peace Now izraeli békeszervezet alapító tagja,  aktívan részt vesz az izraeli polgárjogi mozgalmak életében.

 
 
kapcsolódók
» a Kellék honlapja
» impresszum 1994-2004
 
további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék