Kellék
filozófiai folyóirat

    folyóiratok   » Kellék
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  összes lapszám » 14. szám, 2000 (Borges) »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 

E számunk szerzői:

 

Berszán István – irodalomtörténész, egyetemi tanársegéd – 1966, Barót. 1990-ben végzett a kolozsvári BBTE Filológia Fakultásának magyar nyelv és irodalom szakán. 1990–93 között az irodalomtudományi tanszéken gyakornok, majd 1993-tól tanársegéd. Több tanulmánya jelent meg hazai és magyarországi folyóiratokban. A Kolozsvári Bolyai Társaság, valamint a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság tagja.

Bogdán László – író, újságíró, szerkesztő – 1948, Sepsiszentgyörgy. 1966-ban végzett a Székely Mikó Kollégiumban Sepsiszentgyörgyön. Több verseskötet, regény és elbeszéléskötet szerzője. 1981-ben és 1988-ban Román Írószövetség-díjjal, majd 1992-ben Füst Milán-díjjal tüntetik ki. A Román Írószövetség, a Budapesti Magyar Írószövetség, a Romániai Magyar Pen Klub és a MÚRE tagja.

Györgyjakab Izabella – 1975, Bereck. 1998-ban végzett a BBTE Történelem-Filozófia Tanszék filozófia szakán, majd 1999ben a francia magiszteri programon. Jelenleg a BBTE óraadó tanára.

Kibédi Varga Áron – 1930, Szeged. Hollandiában élő író, költő, irodalomtörténész. 1945-től Németországban, majd 1948tól Hollandiában él. Egyetemi tanulmányokat folytatott Amszterdamban, Leidenben és Párizsban. 1954–1966 között az amszterdami református egyetem asszisztense. 1971-től professzor. 1966-tól különböző egyetemeken francia irodalmat tanít. Kutatási területe az irodalomelmélet. A Mikes Kelemen Kör rendezvényeinek szervezője, kiadványainak szerkesztője. 1981-től a Holland Királyi Tudományos Akadémia tagja. 1990-től az MTA külső tagja. 1994-ben a pécsi egyetem díszdoktorává avatják. Fontosabb művei: Kint és bent (versek, 1963), Téged (versek, 1975), Szépen (1991), Criticisme: Les Constantes du Poeme (1963), Rhétorique et Littérature (1970), Théorie de la Littérature (szerk., 1981), Discours, récit, image (1989), Les poétiques du classicisme (szerk, 1990).

Mirnics Gyula – író, egyetemi hallgató – 1978. A Dombosi történetek c. kötet társszerzője. Jelenleg a szegedi József Attila Tudományegyetem kommunikáció–magyar szakán II. éves hallgató.

Orbán János Dénes – költő, szerkesztő – 1973, Brassó. 1996-ban végez a BBTE Filológia Fakultásának magyar-angol szakán. 1994-től a Bretter György Irodalmi Kör elnöke, valamint az Előretolt Helyőrség irodalmi folyóirat főszerkesztője. Több verseskötet szerzője. 1996-ban Szivéri-díjjal tüntetik ki. Ugyanebben az évben megkapja a Román Írószövetség díját.

Petres László – szerkesztő – 1975, Újtusnád. 1998-ban végzett a BBTE Történelem–Filozófia Tanszék filozófia szakán. Jelenleg ugyanott a francia magiszteri program hallgatója, valamint a Mentor Kiadó szerkesztője.

Weiss János – filozófus – 1957, Szür. 1980-ban végzett a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán, majd 1985-ben diplomázott az ELTE filozófia szakán. 1988–1997 között tanulmányokat folytatott Jürgen Habermasnál, Manfred Franknál és Axel Honnethnél. 1991-ben megvédte Az esztétikum konstrukciója Adornonál c. kandidátusi értekezését, és 1997-ben Vajda Mihály vezetése alatt habilitált. Kutatási területe a Frankfurti Iskola és a német romantika. Legfontosabb publikációi: Az esztétikum konstrukciója Adornonál (Akadémiai Kiadó 1995.); Vorstudien zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft (S. Roderer Verlag 1995.); A Frankfurti Iskola. Tanulmányok (Aron Kiadó 1997.) Mi a romantika? (Jelenkor – megjelenés alatt); A Frankfurti Iskola és a hatvannyolcas diákmozgalmak. Előadások (Aron Kiadó – megjelenés alatt).

 
 
kapcsolódók
» a Kellék honlapja
» impresszum 1994-2004
 
további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék