Kellék
filozófiai folyóirat

    folyóiratok   » Kellék
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  összes lapszám » 11–12. szám, 1998 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 
E számunk szerzői:

E számunk szerzői:

Fehér M. István – az ELTE BTK Filozófia Tanszékének professzora, 1950-ben született. 1977 óta tanít. 1974-ben a Bölcsészkar angol és olasz szakán, 1977-ben filozófiából szerzett MA fokozatot. 1979-tól filozófia Ph.D. fokozattal, 1990 óta a Filozófiai Tudományok Doktora címmel rendelkezik. 1992-ben nyerte el a professzori címet. 1990 és 97 között tanszékvezetői tisztséget töltött be az ELTE filozófiatörténet tanszékén és a miskolci egyetem filozófia fakultásán. 1995–96-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem meghívott tanára. 1992-től az ELTE keretén belül működő Hermeneutika Program vezetője. 1997-től Széchenyi-ösztöndíjas. Tagja a Magyar Filozófiai Társaság elnökségének (1987–95), az MTA Filozófiai Bizottságának (1990–97), az Internationale Schelling-Gesellschaft vezetőségi tanácsának, valamint számos hazai és külföldi szakmai folyóirat szerkesztőségének (Magyar Filozófiai Szemle (1982–94), Mesotes, Heidegger Studies, Uuomo un segno, Itinerari filosofici, stb). Főbb publikációi: Jean-Paul Sartre, 1980.; Martin Heidegger, 1984. (a második, bővített kiadás 1992-ben jelent meg); Az élet értelméről. Racionalizmus és irracionalizmus között, 1991.; legfrissebb kötete: Heidegger és a szkepticizmus. A szkeptikus kételyen át a hermeneutikai kérdésig, 1998.; szerkesztője az Utak és tévutak, Heidegger: Az idő fogalma, Sartre: A szabadságról, valamint Husserl: A filozófia mint szigorú tudomány című köteteknek.

Veres Zoltán – 1969-ben született Nagyváradon. 1988–1991 között a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem kémia-fizika szakának hallgatója, majd 1991–1996 között ugyanott filozófia szakot végez. 1996 óta az ELTE BTK filozófia tanszékén a doktori program hermeneutika alapprogramjának hallgatója.

Fülöp Zoltán – 1975-ben született Rugonfalván. 1998-ban végzett a Babeş–Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán.

Veress Károly – 1953-ban született Szovátán. 1976-ban filozófia szakos oklevelet szerez a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen. Ezután középiskolai tanár Sepsiszentgyörgyön, majd 1992-től a BBTE Szisztematikus Filozófia Tanszékének adjunktusa. Számos filozófiai, szociológiai esszé és tanulmány szerzője, melyeket hazai és magyarországi folyóiratokban, illetve Paradox (tudat)állapotok (Kolozsvár, 1997) című könyvében jelentetett meg.

Loboczky János – 1955-ben született. Egyetemi tanulmányait magyartörténelem szakon 1975–80 között Debrecenben, a KLTE-n, 1984–87 között pedig filozófia szakon Budapesten, az ELTE-n végezte. 1984-ben a KLTE-n szerzett egyetemi doktori fokozatot. Jelenleg az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tanszékvezető tanára.

Kulcsár Iringó – született 1976-ban Marosvásárhelyt. Jelenleg a Babeş–Bolyai Tudományegyetem filozófia szakának IV. éves hallgatója.

Gáspár Emese – 1977-ben született Kolozsváron. Jelenleg a Babeş– Bolyai Tudományegyetem filozófia szakának III. éves hallgatója.

Demeter Szilárd – 1976-ban született Szentegyházán. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem filozófia szakának IV. éves hallgatója.

Angi István – 1933-ban született Ozsdolán (Kovászna megye). Zenei tanulmányait a kolozsvári „Gh. Dima” Zeneművészeti Főiskola Pedagógia szakán 1953–1958 között, filozófiai tanulmányait, mint aspiráns, a moszkvai „M.V. Lomonoszov” Egyetemen 1963–1965 között végezte. 1958-tól a (mai nevén) „Gh. Dima” Zeneakadémia tantestületének tagja, 1979-től mint egyetemi előadótanár, 1976–1986 között az Elméleti kar dékánja. 1965-ben a „M.V. Lomonoszov” Egyetemen Zene és affektivitás c. értekezésével (V. F. Aszmusz professzor irányítása mellett) elnyeri a Filozófia Doktora címet. 1977ben a Zene és esztétika c. könyvéért megkapja a Román Tudományos Akadémia „Ciprian Porumbescu” díját. Számos tanulmánykötetben szerepel társszerzőként, mint pl. a Lucrări de muzicologie (Zeneakadémia, Kolozsvár, 1971–1991, VII–XXI.), Bartók-dolgozatok I–II. (Bukarest, 1974, 1981), Zenetudományi írások (Bukarest, 1977, 1983, 1986), ezenkívül számos hazai és magyarországi lap és folyóirat munkatársa. A kolozsvári Zeneakadémián zeneesztétikát, zenetudományt és retorikát tanít, a BBTE Filozófia karán esztétikát és jelenkori művészetelméleteket ad elő.

Visky András – a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Színházi Tanszékének lektora, 1957-ben született Marosvásárhelyen. 1982-től rendszeresen közöl különféle színházi tárgyú írásokat. 1990-től dramaturgként dolgozik, 1991 és 1993 között a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskola tanára, 1991-től 1995-ig a Korunk irodalmi rovatának szerkesztője. Jelenleg, előadó tanári tevékenysége mellett, az ELTE BTK Esztétika Tanszékének doktorandusa. Főbb publikációi: Partraszállás (1984), Fotóiskola haladóknak (1988), Hóbagoly; (1992), Romániai magyar négykezesek (Tompa Gábor társszerzésében – 1995), Hamlet elindul (1995), Reggeli csendesség (1995), Színház és rítus (szerkesztő és társszerző – 1997), Goblen (1998).

Szegő Katalin – 1933-ban született Nagyváradon. Történelmet végzett a Bolyai Egyetemen, filozófiatörténetből doktorált 1977-ben, a ’70-es évektől filozófiatörténetet tanít a Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatán. Számos tanulmány, esszé és könyv szerzője, illetve szerkesztője.

Kelemen Attila – 1973-ban született Nagyváradon. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végzett 1997-ben. Jelenleg a BBTE Bölcsészkarának magiszteri hallgatója.

Gregus Zoltán – 1973-ban született Székelyudvarhelyen. Egyetemi oklevelet és magiszteri címet a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Filozófia szakán szerzett. Jelenleg a BBTE betanító tanára, illetve a BBTE Bölcsészkarának magiszteri hallgatója.

Gál Andrea-Tilda – született 1977-ben Marosvásárhelyt. Jelenleg a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának III. éves hallgatója.

Pethő Ágnes – 1962-ben született Csíkszeredában. A Korunk szerkesztője, több esszé, tanulmány szerzője, jelenleg a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékének adjunktusa. Stilisztikai és filmszemiotikai kérdésekkel foglalkozik.

 
 
kapcsolódók
» a Kellék honlapja
» impresszum 1994-2004
 
további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék