Kellék
filozófiai folyóirat

    folyóiratok   » Kellék
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  összes lapszám » 1. szám, 1994 (Diotima munkafüzetek) »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 

A szellemi divatok fluktuálásának e peremvidékét, ahol élünk, a kultúrinfláció elleni küzdelem egyik értékmegőrző vártájaként szokás feltüntetni. Mi sem cáfolja jobban ezt a véleményt, mint a kisemmizettség ama sokunk számára ismerős érzése, amely a külhoni könyvesboltokban szemlélődve megkísért. Igenis sok számunkra új könyvet, mindenféle eleddig ismeretlen szerzőt szeretnénk olvasni. Ebben a rovatban a viszonylag újdonságnak számító könyvek bemutatását és a közelmúltban megjelent, illetve a megjelenés alatt álló könyvek jegyzékét szeretnénk nyújtani. Kezdetben csak a magyar nyelvterületen megjelent könyvek között válogatnánk. Külföldi tudósítók hiányában és a kényszerűen korai lapzárta miatt a megjelenést illetően nem tudunk naprakész információkkal szolgálni.

MEGJELENT:

 

A szofista filozófia. Szöveggyűjtemény. Szerkesztette Steiger Kornél (Atlantisz)

Avineri, Shlomo: A modern cionizmus születése (Századvég) Beke László: Művészet/Elmélet. Művészeti tanulmányok. (Balassi)

Brentano, Franz: Az erkölcsi ismeret eredete (Kossuth) Eliade, Mircea: Vallástörténet I (Századvég) Fábián Ernő: Az értelem keresése (Századvég) Frazer, James G.: Az aranyág (Századvég) Geertz, Clifford: Az értelmezés hatalma. Antropológiai Írások (Századvég)

Habermas, Jürgen: Válogatott tanulmányok (Atlantisz) Halmai Gábor: A sajtó- és véleményszabadság története és intézményei (Atlantisz)

Heller Ágnes: Nietzsche és Parsifal (Századvég–Gond) Hostovsky, Egon: Általános összeesküvés (Századvég) Kende Péter: Miért nincs rend Kelet-Közép-Európában? Századvég)

Kocziszky Éva: Hölderlin (Századvég–Gond)

Kolakowski, Leszek: Metafizikai horror (Századvég)

Kosáry Domokos: A Görgey- kérdés (Századvég)

Mill, John Stuart: A szabadságról (Századvég)

Nietzsche, Friedrich: A tragédia születése. Válogatta, a bevezetőt írta és a jegyzeteket összeállította Szeghő Katalin. (Kriterion–Polis)

Perrow, Charles: Szervezetszociológia (Századvég)

Platón: Phaidón. A kötetet szerkesztette Steiger Kornél (Ikon)

Rausch – Misunas – Taagepera: A balti államok története (Századvég)

Rockenbauer Zoltán: Ta’aora. Tahiti mitológia (Századvég)

Schöpflin Aladár: Válogatott publicisztika (Századvég)

Sklar, Judith: Montesquieu (Atlantisz)

Sorel, Georges: Gondolatok az erőszakról (Századvég)

Tibeti buddhista filozófia (Történelem és kultúra 11.) (Balassi)

 

ELŐKÉSZÜLETBEN: 

 

Alexandriai Philón: Mózes élete (Atlantisz)

Ancsel Éva: Az élet mint ismeretlen történet (Atlantisz)

A szkeptikus filozófia. Szöveggyűjtemény. Szerkeszti: Kendeffy

Gábor (Atlantisz)

Bausinger: A népi kultúra (Századvég)

Benevolo, Leonardo: A város az európai történelemben (Atlantisz)

Bibó István: Életrajzi interjúi és dokumentumok (Századvég)

Chomsky, Noam: Altalános nyelvészet vSzázadvég)

Constantin, Benjamin: A régiek és a modernek szabadsága. Válogatott tanulmányok (Atlantisz)

Dahi, Robert: A pluralista demokrácia dilemmái (Századvég)

Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról (Atlantisz)

Foucault, Michel: A szexualitás története (Atlantisz)

Görög egyházatyák I–II.kötet Szerk. :Vidrányi Katalin, Frenyó Zoltán (Atlantisz)

Grünbaum, A.: A pszichoanalízis alapjai  (Századvég)

Halecki, Oscar: A nyugati civilizáció peremén (Századvég)

Hart, H. L. A.: A jog fogalma (Századvég)

Hirschmann, Albert: Szenvedélyek és érdekek (Századvég)

Horváth Barna: Jogszociológia (Századvég)

Hume, David: Összes esszéi. II. kötet (Atlantisz)

Hume David: Vallásfilozófia. (Atlantisz)

Imhoff, Ulrich: A felvilágosodás Európája (Atlantisz)

Jellinek: általános államtan (Századvég)

du Jourdain, Michel Mollat: Európa és a tenger (Atlantisz)

Khaldun, Ibn: Bevezetés a történelembe (Századvég)

Koestler, Arthur: Esszék (Századvég)

Konzervativizmus. Szerkesztik: Gyurgyák János és Kontler László. (Századvég)

Leach: Szociálantropológia (Századvég)

Löwith, Karl: Világtörténelem és üdvtörténet (Atlantisz)

Mannheim, Karl: A gondolkodás szerkezete (Atlantisz)

Mannheim, Karl: Ideológia és utópia (Atlantisz)

McNeill: A járványok világtörténete (Századvég)

Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata (Századvég)

Polányi Mihály: Személyes tudás (Atlantisz)

Popper, Karl: Önéletrajz (Századvég)

Sándor András: Heidegger (Századvég)

Scholem, Gershom: Válogatott tanulmányok (Atlantisz)

Skinner, Quentin: Machiavelli (Atlantisz)

Strauss, Leo: Az üldöztetés és az írás művészete (Atlantisz)

de Tocqueville, Alexis: A régi rend és a forradalom (Atlantisz)

Wittgenstein, Ludvig: Észrevételek (Atlantisz)

 
 
kapcsolódók
» a Kellék honlapja
» impresszum 1994-2004
 
további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék